Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością

“Jan Paweł II”

bp-plc-logo

Serdecznie dziękujemy BP Europa SE za wsparcie naszego Zakładu poprzez przekazanie darowizny w wysokości 90.000 zł‚ na budowę szybu i montaż dźwigu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Piszkowicach.

Dziękujemy za to wsparcie, za chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym!

*****

Hierzu https://hausarbeit-agentur.com würde eine website in frage kommen, die ähnlich wie mitfahrgelegenheitsseiten vermittelt.