Nasze dzieci wymagają leczenia, rehabilitacji, opieki i wielkiej, bezgranicznej miłości. Większość została umieszczona w ośrodku przez sądy rodzinne, gdyż najbliżsi je porzucili  bądź  nie byli w stanie sprawować nad nimi opieki. Niektóre zostały nam powierzone przez rodziców, chcących zapewnić  im odpowiednie leczenie i dobrą opiekę, jednak nie mogących finansować pobytu  w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego – KRS 0000292980. To dzięki wsparciu ludzi dobrego serca możemy naszym podopiecznym, tak poszkodowanym przez los, zapewnić lepszą codzienność.
Każda Twoja złotówka zostanie mądrze spożytkowana: na poprawę warunków bytowych dzieci, zakup urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, lekarstwa oraz organizację opieki. Zebranych kwot nie przeznaczamy na cele administracyjne.

 

 

Dziękujemy Ci za każdą pomoc, która pomoże nam zrealizować remont, przebudować i rozbudowć nasz zakład.

icona-pomocy 2