Dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom za wsparcie i przekazane dary rzeczowe i finansowe na nasze konto.

PODZIĘKOWANIE

Siostry z Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkowicach wraz ze swoimi małymi podopiecznymi

składają serdeczne podziękowania za pamięć i dary na rzecz naszych niepełnosprawnych dzieci.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wrażliwość serca, zaufanie, pamięć o naszych pokrzywdzonych przez los dzieciach.

Za okazaną pomoc pragniemy odwdzięczyć się modlitwą, którą ofiarujemy

za naszych dobroczyńców.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie jak najwięcej łask bożych.
Szczęść Boże 

           Eugenia Jakubowicz – Dyrektor Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci

w Piszkowicach

 

 

Dziękujemy firmie TARCZYŃSKI S.A. – Panu Prezesowi Jackowi Tarczyńskiemu za pomoc dla naszych Dzieci i dla naszego Zakładu.

 

 

Dziękujemy fundacji HASCO – LEK za wsparcie i przekazywane dary dla naszych Dzieci.

 

 

Dziękujemy firmie ROSSMANN za wsparcie rzeczowe poprzez akcję „Pomagamy jak umiemy”